Carlsberg

Bolig


Indbudt proceskonkurrence om udformning af stationsområdet i Carlsberg, udskrevet af Carlsberg Byen. Stationsområdet bebygges med ialt 82.000 m².

Teamet bestod udover BBP af PLH Arkitekter, Cubo Arkitekter, DEVE og Holgaard arkitekter.

Visionen for teamets arbejde med opgaven har været at bygge en by som vi elsker den - ennyfortolkning af den klassiske bymed skalaspring, stor diversitet og byliv, som kan udspille sig i et netværk af varierede byrum fra det regionale til det lokale niveau.

Det sammenhængende bygningskompleks opdeles i karakterfulde enheder, som udformes af forskellige arkitekter. Hver bygning har sine udfordringer og potentialer til at kunne udvikle en egen identitet på en måde, så ensemblet spiller samme melodi men med forskellige solister.

 

Paladset - den store industriskala bygning med hovedfunktionerne for UCC
De Hængende Haver - Bibliotek indrettes på åbne balkoner
Porthusene - UCC funktioner, som forbinder Bibliotek og Palazzo
Tårnet - den himmelstræbende tårnbygning med boliger
Tvillingehuset - UCC og butikker og gennemgående arkade i gadeplan
Tværhuset - UCC og butikker i gadeplan. Har facade til 3 sider og er højere end naboerne
Kontorhuset - selvstændigt erhvervslejemål med vigtig hjørnemarkering
Hjørnehuset - UCC og spisehus/kantine i 2 nederste etager
Langhuset - Butikker for neden, mindre rumtyper for UCC med karnapper, boliger øverst

Professionshøjskolen UCC disponerer over de 57.000 m². Derudover indeholder projektet erhverv, butikker, boliger og en stor parkeringskælder. 

 
Eksteri+©r.jpg
 
Interi+©r-2.png
 
 
Interi+©r-1.png