Skovshoved Havn

By


Parrallelopdrag, udarbejdet i samarbejde med OKRA+SCHUL landskabsarkitekter. Forslaget fastholder Skovshoved inderhavn som en sammenhængende helhed, hvor aktiviteter og anlæg bliver del af et samlet havnemiljø. Indenfor rammerne af de eksisterende ydermoler nyindrettes havnebassinet således, at kapaciteten øges med 100 bådpladser og der senere er udvidelsesmuligheder med 50 pladser. De erhvervsbaserede funktioner suppleres tæt på de eksisterende virksomheder og indgår i havnebebyggelsens struktur.

En ny nord-sydgående promenade danner en sammenbindende akse mellem havnens bådpladser, service- og klubfunktionerne, erhvervsvirksomhederne samt de rekreative tilbud. De nye havnerelaterede funktioner placeres langs promenaden, tæt på bådpladserne og parkeringsarealerne. Rekreative funktioner og ny jollehavn udlægges nord og syd for havnens hovedbassin. Plænerne og stejlepladserne mellem det historiske Skovshoved og Strandvejen bevares og åbnes visuelt mod havnen.

 
 
 
 
gyngesfo51.jpg