ECV

Kultur, Idræt


Ny hal ved den tidligere Voldparken Skole.

BBP er totalrådgiver på opgaven om opførsel af en ny hal ved den tidligere Voldparken Skole. Den bevaringsværdige skole blev tegnet af Kay Fisker og opført i 1952-57. Skolen fungerer idag primært som udflytterbørnehave, men rummer også foreningsaktiviteter. Skolen regnes for et af Kay Fiskers hovedværker, og består af et bygningskompleks bestående af to 3 etagers fløje, en lav fløj der fortander sig mod mosen samt tre idrætssale. 

 

BBPs arkitektoniske afsæt for at bygge til dette komplekse bygningsanlæg, er at hallen nedgraves delvist, således at bygningsvolumet minimeres. Facadens fenestrering afspejler den karakteristiske eksisterende, men på en ny og markant måde, således at hallen bliver synlig og markerer sig mod Åkandevej. Hallen indskriver sig således i det eksisterende anlæg. 
Den nye hal opføres i gule tegl og rummer ialt 2.200m² hal med 300 tilskuerpladser. Hallen udføres som energirigtigt byggeri i klasse 2020.

 

Bygherre: Københavns Kommune.

Teamet består af BBP, MOE Rådgivende Ingeniører, 1:1 Landskab og Nueva.

 
idraetshal-broendshoej-voldparken-mobiltribune-05.jpg
 
V-13-S1290812-kopier.png
 
 
 
V-15-S1290849-kopier.png
 
 
 
Design
 

Skolen regnes for et af Kay Fiskers hovedværker, og består af et bygningskompleks bestående af to 3 etagers fløje, en lav fløj der fortander sig mod mosen samt tre idrætssale. 

 
1503_model_volumenstudie.png
 
IMG_3234.jpg
 
V-12-S1290847-kopier.png
 
V-02-S1290864-Fiskerfacade1-kopier.png
V-27-S1290871-kopier.png
 
IMG_3240.jpg