Nyboder Multihal

Kultur, Idræt


Nyboder Multihal.

BBP Arkitekter har udformet og projekteret en ny multianvendelig sal, der ligger bag "Den Frie" udstillingsbygning ved Østerport Station. Projektets omfang er ca. 1000 m² bygning inklusiv kælder og ca. 600 m² indrammet boldareal. Bygningsanlægget skal indeholde hal til diverse boldspil, samlingssal m.v. Gulvbelægningen udføres i indfarvet gummi, som visuelt fremtræder ens ude og inde. Projektet er udformet som en fritliggende guitarformet anlæg, der omkranses af et 6 m højt metalnet, som både er anbragt ud for salens glasfacade og samtidig fungerer som boldbur i forbindelse med en udendørs bane.

 

Bygningens bølgede facade består af såvel åbne som lukkede partier. De lukkede felter har betonbagmur og metalforside. Det bølgede formsprog tilfører anlægget identitet og dynamik, og understreger derved anlægget som et sted for kropslig udfoldelse og leg.

Multihallen er præmieret af Københavns Kommune: "Multihallen skal fremhæves for sin originalitet og nutidige udtryk, der udfordrer de omkringliggende bygninger med stor sikkerhed".

 

Bygherre: Københavns Kommune. Totalrådgivning.

 
Multihal_MG_0276.png
 
Multihal_MG_0287.png
 
Multihal_MG_0250.png
 
 
Design
 
 
 
Multihal_MG_0280.png
 
Multihal_MG_0264.png
 
 
Multihal_MG_0176.jpg