Fuglekær Børneinstitution

Leg, Læring


BBP har tegnet en ny integreret børneinstitution på  i 1200 m² i Glostrup. 

Institutionen skal udføres i totalentreprise og  indeholder plads til 120 børn  

- 66 børnehavebørn, 42 vuggestuebørn samt 12 specialbørn. 

Børnehuset udformes fleksibelt med grupperum på 44 m² og skifterum, så det kan anvendes som både vuggestue og børnehave.

Bygningen kan underdeles i 3 sektioner. Den midterste del indeholder køkken, personalefaciliteter og motorikrum samt grupperum til specialbørn. 

For enderne er der hhv. vuggestue og børnehave med fællesrum, garderober og 3 grupperum.

Fra fællesrummet er det vinkevinduer, der vender ud mod ankomstarealet.

Der er etableret direkte udgang til legearealerne fra garderoben og grupperummene har vinduer i børnehøjde med brede karme i træ, så børne kan sidde og kigge ud til de grønne omgivelser.

Bygningen udformes med saddeltag og lav hældning, så facadehøjden nedskaleres og vandet ledes væk fra bygningen. Facaden og tag fremstår som teglrøde stålplader med klatreplanter og espalier af lyst træ.

 

 
 
 
fk_int_01_FINAL.png
 
 
fk_ex_01_FINAL.png
 
 
 
Opstalt_CH_11-01-2017-Facade-Rød-liste-option-1-gavl-uden-planter-01.png
Snit_16_01_17_CH-01.png
Snit_16_01_17_CH-02.png
Snit_16_01_17_CH-03.png