Ingeborggården

Bolig, Idræt


Det nye Ingeborggården skal opleves som et bykvarter, hvor lys, luft, udsigt og attraktive byrum er centrale elementer for alle husets brugere - unge som gamle. Et sted, som inviterer til ophold og aktiviteter af forskellig art for beboere, naboer, boldspillere m.v.

 

Der skal opføres 200 boliger , som integreres med et nyt klubhus for Frederiksberg Boldklub. 
Tanken er at flere faciliteter såsom panoramalounge, cafe, produktionskøkken, fitnessområde, mødelokaler, fysioterapi osv. kan dobbeltanvendes og at de forskellige generationer kan møde hinanden i inspirerende omgivelser til gavn for alle parter.

 

Bygningskomplekset er udformet som to forskudte kors med et centralt hjerte og med sydvestvendte terrasser til alle afdelinger. Den overordnede bygningsdisponering betyder, at der skabes 6 forskellige byrum med hver deres kvalitet og identitet.

 

To afdelinger kobles sammen horisontalt via et centralt trafiktårn, delt op til hhv. service og beboere. Koblingen sikrer personalet direkte og visuel forbindelse mellem de centrale opholdsarealer. Korsplanen skaber korte gangafstande internt i en afdeling, som består af to boliggrupper med hver 12 boliger.

 

Stueetagen friholdes til serviceareale. I alle fløje etableres overdækkede søjlegange mod omgivelserne, som sikrer indbydende kantzoner fra de enkelte funktionsområder til de nærliggende uderum. Stueetagen fremstår åben og transparent og udnytter aktiviteterne i de forskellige delområder til at skabe liv ud mod omgivelserne.

 

Vinderprojekt i indbudt totalentreprisekonkurrence i samarbejde med GVL, Rubow og Dominia.

 
 
Stue_200.png
 
 
2013-07-20 12.23.36.jpg
 
 
 
klub.png
 
 
3d_AXO.png
 
Støtte diagrammer1-12.png
Støtte diagrammer1-13.png
Støtte diagrammer1-14.png
 
 
sportscafe.png
 
 
 
Tværsnit 1-100.png