Lergård Plejecenter

Bolig


Aabenraa Kommune, Kolstrup Boligforening
Nyt ældrecenter samt 20 plejeboliger og 21 demensboliger på en naturskøn grund i udkanten af Aabenraa. Fra centerbygningen med cafeteria/ køkken er der udsigt over det grønne. Bygningerne placeres direkte på landskabets hvælvede terræn, som har fald mod syd og nord. Bebyggelsens arkitektoniske idé er karakteriseret af 6 længehuse, alle med samme profil, men med varierende længde afhængigt af funktionelt indhold og terrænmæssig indpasning.

Den valgte bebyggelsesplan sætter det storslåede landskabsrum i fokus. Bebyggelsesstrukturen giver desuden gode muligheder for en fortsat etapevis udbygning med samme motiv, hvorved den harmoniske helhed fastholdes. Alle boliger vender mod øst eller vest. Hele anlægget er udlagt i én etage, hvilket giver god kontakt mellem inde og udearealer samt niveaufri adgang overalt. I forbindelse med de 3 leve-bo miljøer (demensafsnit) er der afskærmede sansehaver. Samlet areal 4.200 m².

 
LERGÅRD04.jpg
 
 
_MG_4139.JPG