Ungdomsboliger Solvang

Bolig


Boligselskabet 3B ønsker opført en varieret bebyggelse med ungdomsboliger på Solvangcentergrunden på Amager.

Der er desuden fokus på skabelse af et sammenhængende grønt strøg med attraktive opholdssteder til forskellige aktiviteter.

Ungdomsboligerne er udformet som en karré i lys tegl med boliger på ydersiden og fællesarealer på indersiden af ganglinien. 

Karréens facader forskyder sig for at nedproportionere bygningsvolumenet og skabe nicher til ophold. Adgang til trappe/ elevatortårne sker fra gården gennem to store portåbninger, som inviterer inden for til  det grønne fællesrum.

Der etableres parkeringskælder under hele bebyggelsen og i gården skabes felter med græs og hævede grønne bede med mindre træer, træplinte m.v. til uformelt ophold. 

Alle ungdomsboliger har godt dagslys via oplukkelige vinduespartier  og skodder i træ. Vinduespudsning kan udføres fra den enkelte bolig. 

Rummene er proportioneret, så de er hensigtsmæssige at møblere og funktionelle i brug. Installationer har kompakte lodrette føringer placeret mellem boligerne med en kort føring til bad og køkken. 

 

Indbudt konkurrence i samarbejde med Effekt og 1til1 landskab.

 
Ophold-ml.-eksist.png
 
Situationsplan_1-500_A1.png
 
 
 
Kantzone-Familieboliger-sti-løbebakker.png
 
 
Design
 
 
 
 
view_a_FINAL_FLAT.jpg
 
 
 
 
 
 
Indgang Ungdomsboliger.png