Data House

Læring


Undervisningsfløj i Viborg.

Ny bygning på Mercantec campus i Viborg for uddannelse af data-programmører.

 

Bygningens arkitektoniske udtryk er en fortolkning af det gådefulde i, at man kan få en maskine til at gøre ting, ved at taste 0-1-1-0-0-0-1-0-0-1-1-0 osv ind i en lukket kasse. Det er programmerings essens, og inspirationen til denne lukkede murstensbygning med binære vinduer i en matrix.

 

Bygningens funktion er grundlæggende at skabe nogle rum med blændingsfrit lys, der ikke giver reflekser i programmørernes computerskærme. Derfor har bygningen udformet som en stor lysfordelingskasse, med en lang dobbelthøj lysskakt i dens midte, og et minimum af facadevinduer, der ligger dybt, så rummene får et blændingsfrit lys fra begge sider. Derudover kan dagslys og akustik reguleres med gardinerne på begge sider af rummene.

 

Bygningen indeholder ud over undervisningsrum, grupperum, lærerforberedelsesrum, kontorer og et auditorium.

 

Bygherre: Mercantec Viborg.

Ingeniør og totalrådgiver: COWI.

Arkitekt: BBP Arkitekter

Færdig 2018.

 

 
Gardiner_2_for_3971_low-res.jpg
 
23. Facade night - elevation. JL.jpg
 
 
Østfacade_4394_low-res.jpg
 
 
 
Dobbelthøjt_4090_low-res.jpg
 
Design
 
 
Gavl_4444_low-res.jpg
 
 
tbg_c3.jpg