Politistation Lolland, Falster

Erhverv, Kontor


Den nye kontorbygning er disponeret som en kompakt, kvadratisk bygning i 3 etager. Bygningen sammenbygges med den ekaiaterende længebygning med en opvarmet glasinddækket mellemgang i 2 etager.

Bygningen er overalt disponeret til at tilgodese fl eksibilitet i indretningen i forhold til det ønskede kontormodul på 1,2 m svarende til modulet i den elsisterende bygning.

Bygningens bærende hovedkonstruktioner er placeret i et modul på 7,2 m forskudt i forhold til facade og de indvendige vægge som placeres i et modul på 1,2 m. Kontorstørrelser kan således ændres over tid. Fællesfunktioner som har blivende karakter såsom trappe, elevator, tekøkken. kopirum mm. er placeret i den centrale kerne. Med denne placering bliver afstanden mindst mulig til de enkelte arbejdspladser.

Centralrummet med de åbne balkoner, høje dagslysniveau og markante kunstvæg vil give en stemning af en dynamisk, inspirerende arbejdsplads, hvor folk ser hinanden, når de bevæges sig på balkonerne og oplever et sted med liv og aktivitet.

Den røde linoleum tilfører varme til den ellers rationelle og stringente bygning. Der etableres store glaspartier ( delvis matterede) ind til kontorerne.På den måde skabes en fornemmelse af åbenhed og transparens/ translucens.

Uden for anlægges 80 p-pladser på græsarmering. Fra parkeringsarealet er der et fl isebelagt ankomstareal med direkte og niveaufri adgang til den nye bygnings hovedindgang. Med bygningens kompakte form i 3 etager giver mulighed for at bevare mest muligt af det rekreative, grønne friareal.

 
 
eksteri+©r-1,2.png
 
Interi+©r-1.png

 

 
 
Interi+©r-2.png
 
 
Interi+©r-3,2.png