Furesø Rådhus Udvidelse

Erhverv, Renoverig


Forslag til udvidelse af Furesø Rådhus. Projektet er udformet som en parallel længebygning i proportioner som den eksisterende, sammenbygget i hver ende så der dannes et aflukket gårdhave mellem bygningerne. Den nye bygning udføres i blødstrøgen gul tegl, med store kvadratiske vinduer i en forskudt takt. Herved går den nye bygning i tæt arkitektonisk dialog med det eksisterende rådhus og skaber derved en sammenhængende identitet til rådhuset, men samtidig står nyt og gammelt tydeligt hver for sig.

Gårdhaven bibringer rådhuset en grøn kerne der bidrager til oplevelsen af rådhuset som et venligt og demokratisk mødested for kommunens borgere.

Projektet er udformet så besøgende kan ankomme til mødecentret fra begge sider af bygningen, og centret er enkelt og klart adskilt fra arbejdsområderne. Byrådssalen og kantinen er placeret centralt og kan åbnes ved større arrangementer. De interne funktioner er samlet i de to længers nordlige ende og fordelt på de to etager, klart og enkelt adskilt fra de borrettede.

 


Areal nybygning: 3.000m²

Bygherre: Furesø Kommune.

 

 
 
have_07_FLAT.png
 
sal_A_03_FLAT.png
 
kontor_b_01_FLAT.png
 
kontor_04_flat.png
 
 
 
 
sal_B_04_FLAT.png
 
 
indgang_a_01_FLAT_8bit.png