Greve Gymnasium

Kultur, Idræt


Ny Multisal til Greve Gymnasium

Den nye idrætshal til greve gymnasium skal være et lyst varmt og åbent byggeri med fokus på fællesskab, faglighed og bevægelse.
Hallen er disponeret så den tilgodeser nogle enkle arkitektoniske ønsker, som korte afstande, optimerede gangarealer med friplads og brugsfalde til aktivitet samt optimale dagslys og banetekniske forhold. Herudover har vi lagt vægt på ind og udkig, fleksibilitet i brugen af hallen samt med et klart og enkelt greb at forbinde hallen til gymnasiet så det i brug opleves som en naturlig del heraf.

Bygningen er udformet som en 58 x 38 m hal med nord og syd vendte gavle.
Facaden åbner sig med store vinduespartier hvor det er ønskeligt at have en tydelig visuel og fysisk forbindelse til udearealerne, og markere sig blot som et bånd hvor der er skal være mere fokus på aktiviteterne på gulvet. 

 Således har vi langs den vestlige facade indlagt et vinduesbånd med 2500 mm højde, som ved indgangen og omklædningsfaciliterne åbner sig yderligere og strækker sig fra gulv til loft. På denne måde skabes den tætte relation mellem omklædningen og sportspladsen, mens hallens sportsareal får den bedst mulige blanding af dagslys og kunstlys. 

Facaden har et ydre lag af lodret tømmer der som en skærm sammenbinder hallen arkitektonisk. De lodrette lameller giver hallen et smukt lysspil på fladen og beskytter den bagvedliggende træflade mod nedbrygning af uv-stråling som sollamellerne på grund af deres dimension kan tåle. Lamellerne betyder envidere at hallen beskyttes mod overopvarmning og mod uønsket blænding i halrummet, idet lamellerne skærmer af for vinduerne.

I forbindelse med indgangen og i gangarealerne omkring kernen er der disponeret med en stor studielounge og yderligere studiezoner langs syd facaden som indeholder mindre bordgrupper. Ligeledes er gangbroen og gangarealerne på første sal dimensioneret således at der er plads til bordgrupper og udsyn til hallens aktiviteter.

Bygherre: Greve Kommune

 
 
view_c_FINAL_FLAT.jpg
 
view_e_FINAL_FLAT.jpg
 
scratchmekka_press_1.png
 
AArs-springt-ISO-skitse02-01-01.png
 
 
 
view_a_FINAL_FLAT.jpg
 
 
Design
 
 

Fællesskabet mellem den nye hal og skolen understreges af den tætte kobling til det eksisterende gymnasium og ved visuelle forbindelser mellem de forskellige miljøer i og omkring den nye idrætshal.

 
 
view_e_FINAL_FLAT.jpg