Fremtidens Foreningshus

Kultur


1. præmie i indbudt konkurrence, udskrevet på basis af Charter 99 om "arkitekturens dogmer". Det har således været et omdrejningspunkt at skabe et grundrum, hvor konstruktion, lys og stoflighed tilsammen giver grundlæggende arkitektoniske og rumlige kvaliteter, der fremstår enkelt, robust og fri for unødvendige detaljer. Fremtidens foreningshus indeholder en større samlingssal, møderum, kontorer, køkken, toiletter, garderobe, overdækket terrasse m.v. i alt ca. 500 m².Der er god tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Foreningshuset er et miljørigtigt byggeri med lille ressourceforbrug.

Projektet er opført i Holbæk, men det har været vigtigt, at forslaget i sit arkitektoniske hovedgreb er generelt anvendeligt og kan indpasses i forskellige omgivelser, f.eks. ved at anvende forskellige facadematerialer. Forslaget er med sit åbne rum og mobile rumopdelere meget fleksibelt. Rumopdelerne fungerer som opbevaringsmoduler på hjul. Tagkonstruktionen udføres af standard trækasetter. De bærende søjler og dragere udføres af limtræ.

 

Bygherre: Holbæk Kommune, Lokale- og Anlægsfonden

Publiceret i Arkitektur DK, 5 - 2004

Publiceret i AiTim 233, Spanien - 2005

.

 
 
 
 
fh07.png
 
 
fh15.png
 
 
fh03.png
 
fh09.png