Kampsportens Hus

Kultur, Idræt


Kampsportens Hus

 

Asiatisk kampsport – eller kampkunst - er et dannelsesprojekt, der handler om at udvikle sociale kompetencer, om respekt og ikke voldelig adfærd. Der er fokus på disciplin, selvdisciplin og vedholdenhed som del af en åndelig dannelse. Kampsportens værdier og filosofi tager afsæt i tanken om det hele menneske - både krop og sind trænes og styrkes, så den enkelte kommer i balance og overskud både mentalt og fysisk gennem træning og fordybelse.

 

Vi har valgt at udforme Kampsportens Hus som en kompakt bygning, med de kvadratiske sale  arrangeret omkring et åbent centralrum, der binder etagerne sammen rumligt og visuelt, og skaber et ”hjerte” i bygningen. Bygningens centrale atrium skaber spændende kig gennem bygningen og det understøtter oplevelsen af liv og aktivitet på balkonerne.  

 

Vi har skabt en markant facade, med et lodret relief der fanger lyset i dagens løb, og spiller op til Transformerstationens vandrette markeringer. Vi mener, at en bygning på det sted kræver en vis tyngde i sit udtryk for at være stærkt nok i konteksten af de omkringliggende bygninger og banelegemet. Samtidig skal det markere sig som et særligt hus i byen, og give Kampsportens Hus en klar identitet.

 

Samlet areal 3000 m²

Indbudt konkurrence

 
 
ankomst_lowres_02.jpg
 
 
ØST_1_100.jpg
 
 
trappe_lowres_03.jpg
 
 
interiør_lowres_03.jpg
 
 
Snit_AA_1-200 copy.jpg