Odsherred Teater

Kultur


Odsherred Teater

Teatret er et magisk sted – en ramme for skiftende stemninger. Man skal fornemme, at det er et levende sted, der er designet til at skabe stemninger og overraskelser. 

Vi vil skabe en arkitektur, der træder i baggrunden og i stedet tilbyder et skelet, som teateret selv kan bygge videre på - nogle rammer som teateret selv kan udfylde ikke blot i teatersalen, men også i publikumsområder og i byrummet.

Vores arkitektoniske strategi er at skabe en bygning, der viser at teateret på dette sted har hovedrollen og arkitekturen birollen, så teatret kan performe bedst muligt i salen, i foyeren og i byen.

Vi foreslår en bygning, der kan tage imod de mange sommerhusgæster i ferien, og inddrage byrummet til udendørs musik og caféliv i gårdhaven. Og en bygning, der kan danne ramme om større opsætninger som f.eks. sommer festspil, Oktoberfest eller udendørs lørdagskoncert med plads til 500 betalende gæster.

Bygningsanlægget skal også have en fleksibilitet og intimitet, så det kan danne ramme om mindre, lokale aktiviteter uden for turistsæsonen. Bygningen følger årstiderne - der kan åbnes og lukkes med låger, gardiner, fotostater, bannere, skydedøre m.v. Rum tænkes som multifunktionelle zoner, der kan lægges sammen og opdeles.

 

Areal: 1.300m². Indbudt Konkurrence 

Bygherre: Odsherred Kommune


 
Exterior_nat.png
 
 
Passage.png
 
 
Exterior_Dag.png
 
OPST_BØG.jpg
OPST_Sæson.jpg
OPST_Madam.jpg