Vanløse Idrætspark

Idræt, Kultur


I Vanløse Idrætspark / Hyltebjerghallen har BBP som totalrådgiver forestået arbejder for i alt kr. 22 mill. Opgraderingen omfattede:

Beton- og tagrenovering af alle overflader, facader, bjælker og søjler  - herunder etablering af 2000 m² nyt tribunetag.Renovering af kontor- og omklædningsfaciliteter for klubber og administrativt personale.

Indretning af nye klubfaciliteter for de klubber, som har til huse i Idrætsparken, herunder etablering af nyt fitnesscenter og café område for klubber og fritidsbrugere. Etablering af nyt udskænkningsområde for publikum på stadion, handicaptoiletter, ramper, ståtribune etc.

I Hyltebjerghallen er etableret HC-toilet. Hal- og omklædningsområde har gennemgået en omfattende energirenovering, med udskiftning af tagopbygning, ventilationsanlæg, totaludskiftning af ovenlysområder samt etablering et 350 m² solcelleanlæg. 

I forbindelse med renoveringsarbejder er foretaget såvel omfattende asbest- som PCB-sanering af bygninger.

 

 
 
 
 
_MG_3314.png
 
 
 
 
_MG_3417_02.png