Benløse Børnehave

Læring


Ny integreret børnehave til 72 børn, heraf 22 børn med særlige behov, samt 24 dagplejepladser. Bygningen er disponeret i 6 fløje: 3 ens baserum mod syd, dagplejen, fællesfaciliteter og personaleafsnit mod nord.

Institutionen er opført i én etage med udgang fra det fri fra alle stuer, idet udformningen af bygningen bevirker at udgangsforhold og lysfohold er optimale. 

Personalefløjen er placeret tæt på hovedindgangen, fællesrum, motorikrum og køkkenet er placeret centralt i bygningen. Alle de tre stuer til børnene er udformet fleksibelt, så de kan anvendes til hhv. 12 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn. Vinderprojekt i indbudt konkurrence. Samlet areal 1000 m²

 

Bygherre: Ringsted Kommune.

 
20180719_101108.png
 
IMG_0671b.png
 
 
 
 
IMG_0786x.png
 
IMG_0775x.png
Situationsplan-1.400_27.01.png
 
 
IMG_0811x.png
 
 
 
20180719_101119.png