Børnehave Glyptoteket

Læring


Forslagets hovedgreb tager udgangspunkt i grundens unikke placering med karakterfulde bygninger af høj arkitektonisk og historisk værdi. Glyptoteket nord for konkurrencearealet, samt den 5 etages karreer mod øst danner sammen en markant ramme for projektet. Bygningen udformes som en grøn bastion, der spænder hele grunden ud og skaber et hævet parkplateau, som afslutter og fuldender nabogrunden med børnehuset Tietgensgade og børnehuset Rudolf.

Bygningen fremstår som et afklaret helstøbt anlæg i forhold til Glyptoteket og karrebebyggelserne mod øst - et anlæg, der i skala og materialitet kan spille op til de omkringliggende klassiske bygninger med deres tyngde og markerede bygningsbasis.

Set fra beboelsesejendommene langs Stoltenbergsgade, vil den ny bygning skabe forbindelse mellem de eksisterende grønne områder: Tivoli mod nordvest, den gamle legeplads i syd og Glyptotekets fine haveanlæg i nordøst.

Forslaget disponerer alle funktioner i terrænniveau og viderefører nabo bygningens afskærmende mur mod Tietgensgade videre langs med Glyptoteket og Stoltenbergsgade, så der dannes en beplantet bastion med cirkulære udskæringer som lysgårde, ovenlys og vinduer. De runde former tilfører et legende og dynamisk udtryk til anlægget og inspirerer børnene til at bevæge sig rundt og gå på opdagelse.

Tagfladen udformes som et sammenhængende lege- og parklandskab som udfylder hele konkurrenceområdet. Fra den hårdt trafikerede Tietgensgade vil den ny bygning opleves som en grøn oase med sine løvdækkede facader og trækroner, som rager op igennem taget. På tagterrassen myldrer det af legende børn mellem de indbydende, runde pavilloner.

 


Indbudt konkurrence, Københavns Kommune. 

 
BBP_Glyptoteket_Exterior_NY.jpg
 
Interi+©r-2.png
 
 
glyp5.jpg
 
Design
 
 
 
 
glyp2.jpg