Fredensbord Skole - Udearealer

Læring, Kultur


BBP har udarbejdet et projekt for det naturskønne område omkring den nye Fredensborg Skole.  Arealerne skal både benyttets af skolen til leg og undervisning, og af områdets beboere fra både villakvarter og plejehjem. Projektet er støttet af Lokale- & Anlægsfonden.

Projektets udgangspunkt er ”1.000 meter stien”. Det store område og de mange aktiviteter bindes visuelt sammen ved et gennemgående arkitektonisk tema om ”det hvide og cirklen”. Den hvide farve understreger naturens skiftende farver .

Stien bliver en såkaldt ’lysløjpe’, hvor sensorer aktiverer lyset og motiverer løberen til at løbe om kap med lyset. Langs med stien er nedlagt flere punktnedslag, som dækker over en vifte af funktioner, fra de meget aktive til de mere stille. 

Der anlægges flere idrætsbaner, med belysning til aftenbrug. Og flere unikke og skulpturelle nedslag, som for eksempel en klatre-globe, der udfordrer motorikken og fremhæver det smukke bugtede landskab. 

I forbindelse med en udendørs scene oprettes der lydlegeplads, med slagtøj, lydbalanceplader, underjordisk forbundede ’talerør’ m.m.

Tæt mod skoven etableres et ude-være-sted med vandpost og køkken, til brug for både den lokale løbeklub og skolens natur-teknik undervisning m.m. 

Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Udearealerne ved den nye skole bliver et udendørs samlingssted for alle i lokalområdet. Det appellerer til brug også uden for skoletiden og for alle aldersgrupper. Det er Fondens andet eksempelprojekt, hvor ny-byggede skoler viser de store potentialer, der findes i at gå nye veje med udendørs skolearealer. I stedet for at anlægge skolegårde som i gamle dage kan man skabe udendørs samlingssteder, hvor alle i lokalområdet kan være aktive, så børn og voksne kan udfolde sig i bevægelse og leg.”

 

BBP har været totalrådgiver og landskabsarkitekt.

Bygherre: Fredensborg Kommune, Lokal- og Anlægsfonden

 
fredensborg3.gif
 
STAMERS_KONTOR_0439.jpg
 
 
view_b_FINAL_FLAT.jpg
 
Design
 
 
 
fredensborg1.gif