Kirsebærhavens Skole

Læring, Ombyg


Kirsebærhavens Skole er en skole fra 1957 på ca. 6700 m². BBP har ombygget og renoveret for at skabe tidssvarende faciliteter, der lever op til vor tids krav til folkeskoler. 

 

Genopretningen indebærer en generel udskiftning af klimaskærmen - døre, vinduer, tag, og kloak samt asbest/ varmeanlæg. Der er lagt vægt på god kontakt mellem ude og inde. Derudover er skolens faglokaler ombygget, så de kommer til at leve op til nutidens ønsker.

 

Fokus på Brugerdialog med byggeudvalg og skolens ledelse.

Nyindretning af skolegård og etablering af attraktive udearealer til leg og ophold.

 

I forbindelse med renoveringen er udført der energi- og miljøtiltag, der ligger ud over bygningsreglementets krav. Der er arbejdet med en ekstraordinær isolering af tag, lavenergibelysning, varme- og ventilationsanlæg med genvinding og solcelleanlæg. 

Ombygning/renovering af skole i drift i byggeperioden. 

 

Totalrådgivning. Realiseret i hovedentreprise i to etaper

Bygherre: Københavns Kommune.

 
kirse1.jpg
 
inde-ude2.jpg
 
 
kirse2.jpg
 
 
Design