Kobbelvænget - Udflytterbørnehaver

Læring, Transformation


BBP Arkitekter har været totalrådgiver på en transformation af Voldparken Skole, som ombygges til at rumme udflytterbørnehaver samt produktionskøkken (installationstungt). 

Skolen regnes for ét af Kay Fiskers hovedværker og har høj bevaringsværdi.

 

Udfordringen bestod i at skabe tidssvarende rammer for børn og personale og samtidig gøre det med respekt for de eksisterende arkitektoniske kvaliteter inden for et stramt budget og tisplan. Et andet vigtigt aspekt er og har været at gennemføre en konstruktiv brugerdialobg med hver institution og prøve at indarbejde så mange ønsker som muligt inden for de givne rammer.

 

BBP har desuden projekteret alle de nye udearealer og der er udført en gennemgribende ombygning og energirenovering med respekt for de eksisterende arkitektoniske kvaliteter. Ydelsen har ligeledes omfattet rådgivning vedrørende miljøforhold, bly, asbest m.v. 

Opgaven er på ialt 3.000 m² og er realiseret i hovedentreprise i to etaper.

 

Totalrådgivning, Københavns Kommune.

 
 
IMG_2233-copy.png
 
IMG_2226.JPG
 
 
kb_model-223.png
 
 
IMG_2222-copy.png
 
IMG_2231.png