Ordrup Gymnasium

Læring


Udbygning af Ordrup Gymnasium med en ny sciencebygning på 1.400 m² og en ny kantinebygning på 400 m², som signalerer nytænkning og åbenhed mod omverden.
Sciencebygningen fremstår som et attraktivt læringsmiljø med optimale rammer for flerfaglighed og fleksible udfoldelsesmuligheder, der på samme tid er præget af respekt for Ordrup Gymnasiums historie og bygningskulturelle værdier.
Bygningen opføres i 2 etager i rød tegl med en gesimshøjde, der er tilpasset den fine gamle festsal med dens stribede murværk. 

BBP har ligeledes varetaget ombygning af de eksisterende bevaringsværdige bygninger samt påbygning af glaskarnap i to etager, til brug for fælles ophold og gruppearbejde. Der er etableret opgraderet brandforhold samt nye installationer og solafskærmning, med henblik på at etablere et optimalt indeklima.

Alle områder har flere og gerne overlappende anvendelsesmuligheder som inviterer til forskellig brug.
Kantinebygningen udformes i én etage som en fritliggende superellipse i glas - både som transparente partier og serigraferede med isolering bagved i en varieret rytme. Fra kantinen er der udgange til det grønne område foran.
Som en vigtig del af opgaven har BBP gennemført en brugerproces med dialogmøder med forskellige brugergrupper og udvalg samt bistået Gentofte Kommune med input til lokalplanen.

Bygherre: Ordrup Gymnasium

Publiceret i Arkitekten 4 - 2015

 
 
BBP OG 04-L3332580x.jpg
 
bbp OG 29-L3336775.jpg
 
 
 
Kantine interiør.jpg
 
 
Kantine aften.jpg
 
Glasfacade-tæt-på.png
 
 
bbp-OG-27-L3336829x.png
 
 
 
 
bbp OG 34-L7002852x.jpg