Pilehaveskolen

Læring, Transformation


For Vallensbæk Kommune varetager BBP totalrådgivningen på en omfattende renovering og udbygning af Pilehaveskolen. Renoveringen omfatter en både bygningsmæssig og energimæssig genopretning af skolen, samt ombygninger for at imødekomme den nye folkeskolereform om heldagsskole.

Pilehaveskolen er en ét plans skole opført i perioden 1966-69 samt 1977.
I renoveringen indgår også miljøsanering. Alle facader udskiftes som en del af energirenoveringen. Der udføres nye tidssvarende toiletkerner, og alle indvendige overflader renoveres. Alle installationer energirenoveres og fornys.

Det etableres nye glaspavillonbygninger ”væksthuse” i gårdrummene til ophold og alternative læringsmiljøer.

Ombygningen er udført i etaper mens skolen har været i drift.

 
 
IMG_4247.png
 
 
IMG_4243.png
 
 
 
IMG_2231.png
 
 
IMG_4213.png
 
IMG_4234x.png