Tidsmaskinen

Læring


Udvidelse af Lergravsparken fritidshjem.

BBP har vundet opgaven om udbygning af Tidsmaskinen - Lergravsparkens Fritidshjem - så der er plads til 228 børn.

Der er gennemført en omfattende brugerproces for at afklare om der skulle bygges til eller om den eksisterende bygning skulle nedrives og erstattes helt af nybyggeri. Forskellige scenarier er analyseret og illustreret for bygherre og brugere.

Der er valgt en løsning, hvor den eksisterende bygning bevares og suppleres med en syvkantet bygning i 3 etager - et "eventyrtårn".

Den mangekantede form understøtter samling og bevægelse. Desuden betyder de mange kanter at bygningen virker mere tårnagtig i sit udtryk.

I nederste etage er der en amfi-tribune med forsænket scenegulv, i samme niveau som kælder i eksisterende bygning. På næste niveau ligger musikrummet med vandret gulv. Øverst etableres atelier/ kreativt værksted.

Både den eksisterende og den tilføjede bygning er i rød tegl med et udtryksfuldt tag med kviste. Sammenbygningen udføres som en let og transparent glasbygning, der begrønnes. 

Der er tilstræbt en arkitektonisk sammenhæng mellem det eksisterende og det tilføjede, så der dannes en karakterfuld ny helhed.

Byggeriet er under udførelse efter en veloverstået licitation maj 2017.

 

Totalrådgivning. Samlet areal nybyg 400 m² og ombyg 700 m².

 
long_shot_01.png
 
Fra_vest.jpg
 
 
20170130_overview_cf_01.png
 
Design
 
 

Den mangekantede form understøtter samling og bevægelse. Desuden betyder de mange kanter at bygningen virker mere tårnagtig i sit udtryk.

 
Kloak_1.jpg