VUC Næstved

Læring


Visionen er at skabe inspirerende fysiske rammer til fremtidens CAMPUS NÆSTVED, der:

- Understøtter samarbejde, kreativitet, tryghed og innovation

- Har fokus på at tilegne sig, formidle og producere viden

- Udtrykker transparens, fleksibilitet og god tilgængelighed

- Er stedsspecifik og indpasset i konteksten Munkebakken og Næstveds identitet

- Kan puste nyt liv i Næstved til gavn for byens borgere, erhvervsliv og studerende

Projektets hovedide tager afsæt i Masterplanens intentioner og hoveddisponering med to selvstændige rektangulære bygninger, der forbindes på forskellige niveauer – både indendørs og udendørs, så der tegner sig et sammenhængende, levede og mangfoldigt anlæg med forskellige volumener og funktioner, der sammentænkes i ét hovedgreb.

Her skal være plads til små og store fællesskaber – til fordybelse og kommunikation med oplevelsesrige og afvekslende rumsammenhænge og udkig til omgivelserne.

Bygning 1 – undervisningsfaciliteter, administration, Facility Management funktioner m.v.

Bygning 2 – multihal og køkken/cafe samt medarbejderområde, billedkunst og musik.

Mellembygningen med terrasser indeholder omklædning, toiletter og tekøkken i stueplan samt samspilsrum mv. På 1. Sal. Denne fordeling af funktioner betyder, at bygning 2 kan fungere selvstændigt som kulturhus med cafe til forskellige events også uden for VUCs åbningstid. Det vil være et kæmpe tilskud til byen.

Bygningerne er skubbet ind i Munkebakken og derfor er det oplagt at vælge et facademateriale, der udtrykker tyngde og styrke til at modstå terræn og jordtryk - rød tegl. 

Samtidig skal bygningerne være transparente med store glasarealer mod omverden og trække dagslys ind og signalere åbenhed og transparens. Denne balance mellem tyngde og åbenhed har i designprocessen været vigtig for bygningernes arkitektoniske og  udtryk. Samlet areal 5000 m². Totalentreprise konkurrence.

 

Bygherre: VUC Næstved

 
ude_01_FINAL_MAPPE03.jpg
 
oppe_trappe_01_FINAL.jpg
 
 
kantine_01_FINAL.jpg
 
Design
 
 

Bygningerne er skubbet ind i Munkebakken og derfor er det oplagt at vælge et facademateriale, der udtrykker tyngde og styrke til at modstå terræn og jordtryk - rød tegl. 

 
 
oppe_trappe_01_FINAL.jpg